top of page

Nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving van kracht. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en is geldig in de gehele Europese Unie. De wet zorgt er voor dat privacyrechten worden versterkt en uitgebreid, er meer verantwoordelijkheid ligt bij organisaties omtrent dit onderwerp en er Europese privacytoezichthouders zullen zijn met de bevoegdheid om flinke boetes op te leggen.

De nieuwe wetgeving geldt voor álle organisaties die met persoonsgegevens werken, groot en klein. Zo ook voor Team Xbox Gaming, aangezien wij op onze website de mogelijkheid hebben ingebouwd om accounts aan te maken op basis van persoonsgegevens en e-mailadressen.

 

Wat betekent dit voor jou als gebruiker?

Als je een account hebt aangemaakt op Xbox Gaming, zijn de volgende punten van toepassing:

  1. De gegevens waarmee je het account hebt aangemaakt, worden niet gedeeld met derden.

  2. De gegevens waarmee je het account hebt aangemaakt, zijn op elk gewenst moment in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

  3. Verwijder je het account dat je hebt aangemaakt? Dan verdwijnen je gegevens uit onze database. De gegevens blijven bij ons bekend, zolang je een account hebt.

  4. Communicatie via het opgegeven emailadres waarmee het account is aangemaakt, vindt alleen plaats in de volgende gevallen: 1) accountbeheer, bijvoorbeeld bij vergeten wachtwoord en 2) bij communicatie naar winnaars van prijsacties die op de website worden geplaatst en waar de accounthouder aan heeft deelgenomen.

  5. Mailings, nieuwsbrieven en andere communicatie kan alleen plaatsvinden via een opt-in principe. Er vindt zonder actie van de accounthouder geen andere communicatie plaats, met uitzondering van de communicatie genoemd in bovenstaand punt.

 

Verdere acties die wij naar aanleiding van de nieuwe Privacywet gaan ondernemen zijn:

  1. Evaluatie en indien nodig aanpassing van het beleid en de toepassing van cookies, waarbij altijd toestemming zal worden gevraagd voor het gebruik van niet functionele cookies, zoals social media cookies en advertentiecookies.

  2. Opstellen en lanceren van een duidelijk stappenplan gericht op het melden van (het vermoeden van) een datalek.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je dit melden via info@xbox-gaming.nl

 

Groet,

Team Xbox Gaming

bottom of page